Chương trình đào tạo doanh nghiệp tại SkillMall

Đào tạo đồng bộ cho tất cả các bộ phận 

Chương trình đào tạo doanh nghiệp của SkillMall mang đến giải pháp toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai quá trình đào tạo đồng bộ cho toàn bộ nhân viên, từ mọi phòng ban đến đối tác và đại lý. Đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong tổ chức đều được cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất, từ đó không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đánh giá năng lực 

Chúng tôi thiết kế các bài đánh giá năng lực, đo lường cụ thể % thiếu hụt kỹ năng của từng học viên. Đánh giá toàn diện về Kỹ năng, Thái độ và Kiến thức của toàn bộ nhân viên giúp SkillMall đề xuất kế hoạch và lộ trình đào tạo phù hợp, nhằm nâng cao năng lực nhân sự.

Chúng tôi cung cấp công cụ cho học viên và nhóm/phòng ban để tự xây dựng các khóa học và lộ trình học. Hỗ trợ nhiều định dạng file như video, ppt, pdf… 

Quá trình đánh giá hiệu quả đào tạo được thực hiện thông qua công cụ tạo đề thi online và bài trắc nghiệm cuối khóa học. Đánh giá năng lực  cung cấp thông tin cụ thể về % thiếu hụt kỹ năng, từ đó đề xuất kế hoạch đào tạo chi tiết để nâng cao kỹ năng của học viên.

Đánh giá tiến độ

Việc tích hợp Zoom trong hệ thống cho phép học trực tuyến mọi lúc mọi nơi và dễ dàng thảo luận kiến thức. Hệ thống báo cáo chi tiết của SkillMall giúp quản lý xem xét tiến độ và đánh giá của từng nhân sự, phòng ban cũng như tổng quan về các khóa học. Báo cáo biểu đồ được trình bày một cách dễ hiểu, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh và hiệu quả.